Aker Solutions AS – Olje- og gassvirksomheten til Reinertsen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Vedlikehold og modifikasjoner av oljeinstallasjoner samt engineeringstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.03.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Aker Solutions AS (org.nr. 929877950) erverver olje- og gassvirksomheten til Reinertsen AS (org.nr. 976810015)