Akershus Energi AS – Nedre Romerike Fjernvarme AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: kraftmarkedet og fjernvarmemarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Akershus Energi AS (org.nr. 976 542 606), kjøp av de resterende 51 prosent av aksjene i Nedre Romerike Fjernvarme AS (org.nr. 983 701 469).Meldt til Konkurransetilsynet