Åkra Bil Invest AS – Saab-Huset Auto AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av bil, verkstedtjenester og salg av reservedeler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.01.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Åkra Bil Invest AS (org.nr. 987 701 137), oppkjøp av Saab-Huset AS (org.nr. 982 933 277).Meldt til Konkurransetilsynet