Åkra Bilimport AS – Sommerfeldt Bilsenter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av bruktbiler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.09.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Åkra Bilimport AS (org.nr. 918 407 820), oppkjøp av Sommerfeldt Bilsenter AS (org.nr. 832 192 902).Meldt til Konkurransetilsynet