Aktiebolaget Grundstenen 119151 – Kellve AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leverer løsninger for tørre bulkmaterialer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.04.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Aktiebolaget Grundstenen 119151 (org. nr. 556744-5357, Sverige) erverver 100 % av aksjene i Kellve AB (org. nr. 556640-1476, Sverige) med datterselskap