Aktieselskabet Schouw & Co – GPV International A/S

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon av elektroniske produkter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.02.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Aktieselskabet Schouw A/S (org.nr. 63965812 Danmark) kjøper 100% av aksjene i GPV International A/S (org.nr. 66945715 Danmark)