Aktieselskabet Schouw & Co – Biomar Holding A/S

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for fiskefôr til akvakulturindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Aktieselskabet Schouw & Co (dansk CVR-nr. 63-96-58-12), kjøp av 68,82 prosent av den samlede aksjekapitalen i Biomar Holding A/S (dansk CVR-nr. 41-95-18-18).Meldt til Konkurransetilsynet