Aktiv Kapital ASA – Olympia Capital ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: kjøp og forvaltning av fordringsporteføljer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.08.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Aktiv Kapital ASA (org.nr. 960 545 397), oppkjøp av samtlige eierandeler i Olympia Capital ASA (org.nr. 942 464 347).Meldt til Konkurransetilsynet