AKVAsmart ASA – Fem selskaper

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for plastrør og utstyr til fiskeoppdrettsanlegg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

AKVAsmart ASA (org.nr. 931 693 670), oppkjøp av Helgeland Plast AS (org.nr. 987 065 311), Wavemaster Ltd (org.nr. 382264, Irland), Wavemaster Chile SA (org.nr. 798530402, Chile), Wavemaster Canada Ltd (org.nr. 130714637, Canada) og Wavemaster Net Services Ltd (org.nr. 864559844, Canada).Meldt til Konkurransetilsynet