Albert E. Olsen AS – Industrisenteret AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av maskiner og utstyr til industri og bygg og anlegg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.03.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Albert E. Olsen AS (org.nr. 980 883 116), kjøp av 50,1 prosent av aksjene i Industrisenteret AS (org.nr. 976 177 916).Meldt til Konkurransetilsynet