Albert E. Olsen AS – Roulunds Codan Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for industrimateriell

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.07.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Albert E. Olsen AS (org.nr. 980 883 116), oppkjøp av Roulunds Codan Norge AS (org.nr. 926 502 204).Meldt til Konkurransetilsynet