Albert E. Olsen AS – Tromsø Maskinforretning AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for industrimateriell

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Albert E. Olsen AS (org.nr. 980 883 116), kjøp av samtlige aksjer i Tromsø Maskinforretning AS (org.nr. 979 599 756).Meldt til Konkurransetilsynet