Alcan France S.A.S. – Carbone Savoie

Berørte markeder ikon Berørte markeder: aluminium- og katodemarkedene

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Alcan France S.A.S. (fransk org.nr. 562095166RCS Paris), kjøp av de resterende 70 prosent av aksjene i Carbone Savoie (société par actions simplifiée) (fransk org.nr. 552035388RCS Lyon).Meldt til Konkurransetilsynet