Aleris AS – Axess Spesialistklinikk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for helseforetak

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Aleris AS (org.nr. 988 390 011), kjøp av 64 prosent av aksjene i Axess Spesialistklinikk AS (org.nr. 979 958 269) (morselskap eier 36 prosent fra før).Meldt til Konkurransetilsynet