Aleris AS – Omnia ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for helseforetak

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Aleris AS (org.nr. 988 390 011), kjøp av 96 prosent av aksjene i Omnia ASA (org.nr. 943 545 634).Meldt til Konkurransetilsynet