Aleris AS – Ungplan AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: I meldingen er det oppgitt at partene ikke har overlappende virksomhet i Norge

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Aleris AS (under stiftelse), kjøp av samtlige aksjer i Ungplan AS (org.nr. 985 194 653), med datterselskapet Ungdom Under Utvikling AS (org.nr. 987 614 641). Stifter er Red Holding AB (svensk org.nr. 556598-6782), med norsk datterselskap