Alfa Laval AB – Fincoil Teollisuus Oy

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produkter og systemer innenfor separering, varmeveksling og væsketeknikk. 

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.11.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Alfa Laval AB (org. no. 556587-8054, Sverige) erverver 100 % av aksjene i  Fincoil Teollisuus Oy (org. nr. 0101163-3, Finland)