Alfa Laval Nordic AS – Frank Mohn AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Pumpesystemer til shipping- og offshoreindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.04.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Alfa Laval Nordic AS (org. nr. 947932683) erverver alle aksjene i Frank Mohn AS (org. nr. 912762203)