Alfakrøll Bygget AS / Storebrand Eiendom Utvikling AS – Ruseløkkveien 26 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendomsutvikling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.06.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Alfakrøll Bygget AS (org.nr. 968331787) og Storebrand Eiendom Utvikling AS (org.nr. 990653402) erverver delt kontroll over Ruseløkkveien 26 AS (org.nr. 999618901)