Algeco Holdings B.V. – Wexus Group AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg og utleie av modulbygg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.06.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Algeco Holdings B.V. (org.nr 20134043 NL) erverver 100 % av aksjene i Wexus Group AS (org.nr. 919 317 892)