Algeco Holdings B.V. – Malthus Uniteam Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Modulbygg, containere, rigger og brakker, samt forskalingssystemer og byggutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.12.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Algeco Holdings B.V. (org.nr. 20134043 Nederland) erverver 100 % av aksjene i Malthus Uniteam Holding AS (org.nr. 990164215)