Alipes AB – Reflex AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av barnetøy og barneutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.11.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Alipes AB (org. nr. 556731-5303, Sverige) erverver kontroll i Reflex AS (org. nr. 868289422)