Aller Media AS – Berner Media Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Medierelatert forretningsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.06.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Aller Media AS (org. nr. 910119877) erverfver enekontroll over Berner Media Holding AS (org. nr. 998689015)