Aller Media AS – FineArt AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Trykksaker, grafisk produksjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.09.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Aller Media AS (org.nr 910119877) erverver samtlige aksjer i FineArt AS (org.nr. 980747522)