Aller Media AS – Nova Vista Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Markedsføring

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.03.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Aller Media AS (org. nr. 976239997) erverver 100 % av aksjene i Nova Vista Holding AS (org. nr. 994209841)