Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS – Mediq Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leverandør av tjenester og produkter innen medisinsk-teknisk utstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.01.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS (org.nr. 982 547 822) erverver enekontroll i Mediq Norge AS (org.nr. 981 080 262)