Alliance UniChem Norge AS – Kolsås Apotek AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: apotekmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.08.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Alliance UniChem Norge AS (org.nr. 982 547 822), oppkjøp av Kolsås Apotek AS (org.nr. 984 180 454).Meldt til Konkurransetilsynet