Alliance UniChem Norge AS – SANO AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: apotekmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Alliance UniChem Norge AS (org.nr. 982 547 822), kjøp av apotekvirksomheten i SANO AS (org.nr. 976 502 477).Meldt til Konkurransetilsynet