Allianse Operations AS og Nettspesialisten AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: diverse tjenester, rådgivning og applikasjonsforvaltning knyttet til IKT og kommunikasjonsløsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.01.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Allianse Operations AS (org.nr. 982 355 265) og Nettspesialisten AS (org.nr. 974 468 654).Meldt til Konkurransetilsynet