Allianse Øst AS – Egroup ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: design og utvikling av web-baserte løsninger og virksomhetssystemer, samt utvikling og drift av IT-løsninger og IKT-løsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.07.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Allianse Øst AS (org.nr. 982 355 257), oppkjøp av Egroup ASA (org.nr. 981 123 190).Meldt til Konkurransetilsynet