Alliero Holding AS – Stensrud & Stensrud AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Entreprise- og håndverkstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.10.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Alliero Holding AS (org.nr. 980920550) erverver 100 % av aksjene i Stensrud & Stensrud AS (org.nr. 968166646)