Alphagary Limited – Scapa UK Limited

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for isolasjon av kabler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.08.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Alphagary Limited (org.nr. 1572669, UK), oppkjøp av Scapa UK Limited (org.nr. 3261510, UK).Meldt til Konkurransetilsynet