Alsaker Fjordbruk AS – AL Nordsjø

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon og salg av matfisk av laks og ørret

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.06.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Alsaker Fjordbruk AS (org. nr. 979494009) kjøper AL Nordsjø (org. nr. 914725739)