Alstöm Capital Oy – Å&R Carton AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Pakkesystemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.06.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Alstöm Capital Oy (org. nr. 1670034-3, Finland) erverver 68 % av aksjene i Å&R Carton AB (org. nr. 556050-0554, Sverige)