Altafjord Laks AS – Altafjord oppdrett AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Laks

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.03.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Altafjord Laks AS (under stiftelse) erverver virksomheten i Altafjord oppdrett AS