Altor Fund Manager AB – FH Gruppen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon og oppføring av hus- og hytteløsninger i Norge

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.03.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Altor Fund Manager AB (org.nr. 556962-9149 Sverige) erverver 100 % av aksjene i FH Gruppen AS (org.nr. 920 318 479)