Altor Fund Manager AB – Gnist Barnehager AS – Grønmyr Bygg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Barnehagedrift

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.05.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Altor Fund Manager AB (org.nr. 556962-9149 Sverige) erverver 100% av aksjene i Gnist Barnehager AS (org.nr. 815455452) og Grønmyr Bygg AS (org.nr. 990369380)