Amedia Distribusjon AS / Schibsted Distribusjon Vest AS / Polaris Distribusjon Midt-Norge AS – fellesforetaket Aktiv Norgesdistribusjon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Logistikk- og distribusjonstjenester i grisgrendte strøk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.11.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Amedia Distribusjon AS (org.nr. 995 377 934) / Schibsted Distribusjon Vest AS (org.nr. 986 467 742) / Polaris Distribusjon Midt-Norge AS (org.nr. 983 178 294) etablerer fellesforetak i markedet for logistikk- og distribusjonstjenester i grisgrendte strøk