Amedia Lokal AS / Aller Media AS – opprettelse av fellesforetaket Diar AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Digital annonsering og rådgivning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.07.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Amedia Lokal AS (org.nr 917 127 328) og Aller Media AS (org.nr 919 119 877)  oppretter fellesforetaket Diar AS