Amentio Holding AS – Datakjeden AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av IT-utstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.07.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Amentio Holding AS (org. nr. 994249339) erverver 100 % av aksjene i Datakjeden AS (org. nr. 985815240)