America Online Inc. – Advertising.com Inc.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Det berørte marked oppgis å være salg av reklameplass

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.07.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

America Online Inc. (org.nr. 54-1322110), kjøp av samtlige aksjer i Advertising.com Inc. (org.nr. 52-2121493).Meldt til Konkurransetilsynet