American Express Company AS – DnB NOR Bank ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Det berørte marked er utstedelse av "Corporate Card

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

American Express Company AS (org.nr. 930 352 659), oppkjøp av virksomheten med utstedelse av «Corporate Card» fra DnB NOR Bank ASA (org.nr. 984 851 006).Meldt til Konkurransetilsynet