Amesto Regnskap Gruppen AS – KAS AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: regnskapstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Amesto Regnskap Gruppen AS (org.nr. 821 262 232), oppkjøp av KAS AS (org.nr. 842 003 202).Meldt til Konkurransetilsynet