Amfi Eiendom AS – Thon Reitan AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie av næringseiendommer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.12.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Amfi Eiendom AS (org.nr. 868234202) oppnår enekontroll i Thon Reitan AS (org.nr. 911830779)