Amp Eleven II AS – Stacc AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Programvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.07.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Amp Eleven II AS (org.nr. 928 882 071) erverver kontroll i Stacc AS (org.nr. 981 078 365)