Andersen og Mørck AS – Glommen Shipping AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: transport, spedisjon, skipsklarering og lagervirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.08.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Andersen og Mørck AS (org.nr. 934 462 165), kjøp av samtlige aksjer i Glommen Shipping AS (org.nr. 986 711 805).Meldt til Konkurransetilsynet