Andritz AG – General Electric Company

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Vannkraftverk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.05.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Andritz AG (org. nr. FB 50935 f, Østerrike) erverver visse aktiva i General Electric Company (org. nr. 14-0689340, USA)