Andritz AG – KMPT AG

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon av sentrifuger, filter, tørkeapparater og forvaltningssystemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.06.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Andritz AG (org. nr. FB5093Ff, Østerrike) kjøper KMPT AG (org. nr. HRB 138871, Tyskland)