Andritz AG – VA Tech Hydro GmbH

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for utstyr og tjenester til vannkraftverk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Andritz AG, oppkjøp av VA Tech Hydro GmbH.Meldt til Konkurransetilsynet