Andvord Eiendom AS – AS Fridtjof Nansens Plass 6

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.02.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Andvord Eiendom AS (org. nr. 890651372) kjøper samtløige aksjer i AS Fridtjof Nansens Plass 6 (org. nr. 933095274)